Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een WA Verzekering

Een WA verzekering is een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, waarbij de verzekerde wordt beschermd tegen het risico van aansprakelijkheid. Deze verzekering vergoedt hierbij schade die door de verzekerde is veroorzaakt tijdens het besturen van een motorvoertuig.

Dit kan schade zijn aan zaken zoals een auto en een huis, maar ook aan personen. Een belangrijke voorwaarde is dat de schade zonder opzet is veroorzaakt. De persoon waarbij de schade is veroorzaakt, kan bij een ongeval rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij om een schadevergoeding vragen.

In Nederland en in de meeste landen van Europa is het afsluiten van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, tenzij je eigenaar bent van een motorvoertuig, jachtactiviteiten uitoefent of een exploitant bent van een kerncentrale.

Soorten aansprakelijkheid

Er zijn twee soorten aansprakelijkheden, te weten schuld en risico aansprakelijkheid. Als de verzekerde een onrechtmatige daad heeft gepleegd aan een ander persoon, is er sprake van een schuld aansprakelijkheid.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin de schuldige een stilstaande auto aanrijdt en deze auto hierdoor beschadigd is. Je kunt als verzekerde een beroep doen op overmacht, maar hiervoor dien je wel over voldoende bewijsmateriaal te beschikken.

De regels hiervoor zijn namelijk erg streng in Nederland. Een voorbeeld van overmacht is wanneer je op een weg rijdt en er plotseling een kind de weg oversteekt die je aanrijdt. Het kind kwam echter achter een auto vandaan, waardoor je deze niet kon zien aankomen en je het voorval daarom niet had kunnen voorkomen. Er is in dit geval sprake van overmacht.

Er is sprake van risico aansprakelijkheid als je moet opdraaien voor de kosten van schade die je niet direct zelf in de hand hebt. Woon je bijvoorbeeld in een huis waarbij het plafond in zeer slechte staat is en deze valt in stukken naar beneden, dan kun je een beroep doen op de verzekeringsmaatschappij. Hiervoor moet je wel kunnen aantonen dat je niet op de hoogte was van de slechte staat waarin in dit geval het plafond verkeerde of dat je een poging hebt gedaan de situatie te verbeteren.

Aansprakelijkheidsverzekering versus WA

In de volksmond wordt de verzekering ook wel een aansprakelijkheidsverzekering genoemd. Mensen denken veelal dat deze twee gelijk zijn, maar dit is niet het geval.

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en de gewone aansprakelijkheidsverzekering zijn twee verschillende verzekeringen, waarbij de dekkingen ook verschillend zijn. De belangrijkste verschillen hebben wij hier op een rijtje gezet.

Wat valt er onder de Dekking?

In de volksmond wordt de verzekering ook wel een aansprakelijkheidsverzekering genoemd. Mensen denken veelal dat deze twee gelijk zijn, maar dit is niet het geval.

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en de gewone aansprakelijkheidsverzekering zijn twee verschillende verzekeringen, waarbij de dekkingen ook verschillend zijn. De belangrijkste verschillen hebben wij hier op een rijtje gezet.

Voor wie is de Verzekering?

Een gewone aansprakelijkheidsverzekering kan iedere inwoner van Nederland afsluiten. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren wordt ook wel AVP genoemd, een afkorting voor Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren.

Doorgaans kun je als particulier kiezen voor alleenstaande- of gezinsdekking. In het geval waarin meerdere mensen in een huis wonen, bijvoorbeeld in een studentenhuis, is het verstandig om samen een verzekering af te sluiten. Dit is vaak goedkoper dan wanneer iedereen een aparte verzekering afsluit. Bij een aansprakelijkheidsverzekering zijn tevens logés en huispersoneel meeverzekerd. Ook huisdieren vallen onder de dekking.

Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is alleen nodig voor eigenaren van motorvoertuigen. Wanneer de verzekerde zijn of haar motorvoertuig uitleent en er op dat moment schade wordt veroorzaakt, blijft de verzekering gelden. Je kunt daarom stellen dat de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten per motorvoertuig en niet zo zeer per persoon.

Is de WA verzekering verplicht?

Zoals eerder gezegd is een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in Nederland niet verplicht, tenzij je over een motorvoertuig beschikt. Indien je eigenaar bent van een motorvoertuig, maar geen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, ben je strafbaar tenzij je alvorens de aanschaf van het motorvoertuig vrijstelling hebt gekregen.

Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is tevens verplicht voor exploitanten van kerncentrales en voor jagers. Een gewone aansprakelijkheidsverzekering is ook niet verplicht in Nederland, maar is in veel gevallen goed om te hebben. Op deze manier bescherm je jezelf namelijk voor het geval dat je schade toebrengt aan een ander persoon of zijn bezittingen.

een sterretje in glas