Home / De Aansprakelijkheidsverzekering oftewel AVP

De Aansprakelijkheidsverzekering oftewel AVP

Stel dat je op bezoek gaat bij tante en je neemt je hond mee. Uit enthousiasme springt je hond in het wilde weg zodra hij tante ziet. Hierdoor springt hij tegen een krukje aan in de gang, waar een hele dure vaas op staat. Deze valt in duizend stukken kapot op de grond. Maar wie moet nu eigenlijk de vaas vergoeden?

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering is zoals de naam al zegt een verzekering die inspringt wanneer jij aansprakelijk bent voor schade. Zoals de vaas bij tante die kapot valt, wat door jouw hond komt. Je tante kan dan natuurlijk eisen dat jij de schade vergoedt. Als je een aansprakelijkheidsverzekering hebt, zal deze verzekering de kosten dekken. Via jouw verzekering worden de kosten voor iemand anders betaald. Dit is een verzekering die niet verplicht is, maar wel verstandig. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje en voor je het weet, loopt de prijs hoog op.

Soorten dekking

Particuliere aansprakelijkheid (AVP – Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren)

Dit is een verzekering die de schade dekt die je hebt aangebracht wanneer je schade berokkend bij iemand, zonder dat je in dienst van een bedrijf daar bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je gewoon op visite gaat bij iemand, of wanneer je schutting omvalt waardoor de buren schade hebben opgelopen. Om gebruik te maken van de aansprakelijkheidsverzekering, moet je wel echt aangesteld worden als veroorzaker, je moet aansprakelijk gesteld worden. Je kunt dus geen beroep doen op je verzekering wanneer je voor iemand anders wilt betalen.

Particuliere aansprakelijkheid (AVP – Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren)

De alleenstaandenverzekering is een verzekering die geldt wanneer je bijvoorbeeld alleen woont. Het is een goedkopere verzekering dan de gezinsdekking, maar logés en huispersoneel vallen alsnog onder jouw verzekering. Je hoeft daarvoor dus niet per se een grotere verzekering af te sluiten.

Gezinsverzekering

Dit is een verzekering waar alle personen onder vallen die thuis wonen, zoals partner, minder- en meerjarige thuiswonende kinderen, minder- en meerjarige ‘op kamers wonende’ kinderen. Iets om op te letten, is dat schade veroorzaakt door een van die familieleden niet vergoed wordt. Je telefoon die wordt mee gewassen is niet verzekerd, die van een logé wel. Dit komt doordat de logé niet onder dezelfde dekking verzekerd is. Huisdieren vallen ook onder deze dekking, wanneer ze ergens anders voor schade zorgen.
Onder deze verzekering vallen dus: alle gezinsleden die in huis wonen (ook bijvoorbeeld opa en oma), logés, au-pairs en personeel. Daarnaast zijn uitwonende kinderen ook verzekerd, zolang ze nog niet getrouwd zijn. Huisdieren vallen alleen onder de verzekering als ze niet beroepsmatig worden gehouden.

Vriendendienstclausule

Soms help je weleens vrienden of familie met werkzaamheden, zoals wanneer de tuin verbouwd moet worden. Hierbij kunnen ook dingen kapot gaan of mis gaan, waarbij iemand aansprakelijk is voor de schade. Er bestaat een vriendendienstclausule voor dit soort gevallen, zodat je alsnog verzekerd bent, terwijl je ‘gratis’ iemand helpt.

Zakelijke aansprakelijkheid (AVB – Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven)

Deze verzekering dekt de schade wanneer jij schade hebt veroorzaakt bij bijvoorbeeld een klant, terwijl je in dienst was van je bedrijf. Wanneer je dus ergens een keuken gaat plaatsen via jouw bedrijf en je slaat met een keukenblad een gat in de deur, wordt deze schade vergoedt door de AVB. Voor sommige bedrijven is deze verzekering verplicht, maar meestal is de verzekering niet verplicht. Soms is de verzekering wel vereist om bijvoorbeeld een bepaalde garantie te krijgen. Ook is het verstandig om bij werkzaamheden een bedrijf in te huren die wel een AVB heeft, zodat je zeker weet dat eventuele schade ook vergoed wordt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV - BeroepsAansprakelijkheidsVerzekering)

Deze verzekering heeft te maken met schade die ontstaat wanneer je een fout maakt die binnen het risico van je beroep valt. Zo worden kosten gedekt wanneer je onvolledige informatie hebt verstrekt. Je kunt hierdoor namelijk reputatieschade oplopen of schadeclaims ontvangen. Om je hiertegen te beschermen of in ieder geval niet alle kosten zelf te hoeven maken, kun je een BAV afsluiten.

Kosten en hoogte dekking

De hoogte van de dekking verschilt per verzekeraar. Meestal verschilt het maximale bedrag per schade, wat gedekt wordt, tussen de 500.000 euro en 2,5 miljoen euro. Soms kan dit bedrag zelfs nog hoger zijn, als je bijvoorbeeld in een buurt woont waar veel dure spullen te vinden zijn. Wanneer je een bedrijf bent dat vaak in dure wijken komt, is het slim om een hoge dekking te kiezen. Voor het berekenen van de premie moet je vaak opgeven hoe je huishouden eruit ziet. Om te weten hoe hoog de premie precies is, zul je een verzekeringenvergelijker moeten raadplegen. Deze geeft meteen aan hoeveel de premie wordt per maand of jaar voor die specifieke verzekering. Let wel op dingen als eigen risico en hoe hoog de dekking van die verzekering is. Het zou jammer zijn als je een hele goedkope verzekering afsluit, maar vervolgens aansprakelijk bent voor schade die boven de verzekering uit stijgt. Dan ben je toch weer verder van huis.

Afsluiten en overstappen

Bij het afsluiten van een verzekering, en ook bij het vergelijken om over te stappen, is het goed om kritisch te kijken naar voorwaarden van een verzekering. Zo kan een lage premie er aantrekkelijk uit zien, maar wordt er bijvoorbeeld een laag bedrag gedekt. Ook komt een lage premie soms door een hoog eigen risico. Toch is het verstandiger om geen eigen risico te nemen. Er kan snel wat fout gaan, wat een verzekering makkelijk kan betalen. De premie wordt niet veel hoger door geen eigen risico te nemen. Zo ben je er altijd van verzekerd dat de schade gedekt wordt en dat je geen onverwachte kosten zult hebben.
Let bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ook op andere verzekeringen die je al afgesloten hebt. Soms is er namelijk overlap met de opstal- en inboedelverzekering. Soms is het ook verstandig om alle verzekeringen bij één verzekeraar af te sluiten. Sommige verzekeraars geven zelfs korting wanneer je dit doet.

Wat wordt niet gedekt?

Niet alles en elke situatie wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Zo is het slim om te bedenken dat schade door een gezinslid niet vergoed wordt. Je telefoon wordt dus niet vergoed wanneer een gezinslid de was doet en je telefoon nog in je broekzak zat. Ook voertuigen worden niet vergoed, deze vallen vaak onder de WA-autoverzekering. Hiervoor zijn ook aparte voorwaarden opgesteld.
Opzet is een oorzaak die nooit vergoed wordt, behalve als het om kinderen onder 14 jaar gaat. Daarbij wordt vaak de schade niet gedekt als er een groepsproces heeft plaatsgevonden en je uit de groep had kunnen stappen.

Geweigerd?

Verzekeringen mogen volgens de wet weigeren om je een verzekering bij hen af te laten sluiten. Redenen hiervoor kunnen zijn dat je al een tijdje niet hebt kunnen betalen bij een andere verzekering of wanneer je een strafblad hebt. Ze kunnen zichzelf dus indekken voor ‘problemen’ waar een risico op is wanneer verwacht wordt dat je niet kunt betalen.


theepot schenkt water op computer