Home / De Aansprakelijkheidsverzekering oftewel AVP / Premie aansprakelijkheidsverzekeringen

Premie aansprakelijkheidsverzekeringen

Ook al lijkt het wel zo: de schadedekking die je bij een verzekering krijgt, krijg je eigenlijk niet cadeau. Daar heb je zelf voor moeten betalen, namelijk in de vorm van premie. In dit artikel een klein beetje toelichting bij dit woord.

Wat is premie

Elke verzekering betaalt bij bepaalde schade de kosten. Om een verzekering af te sluiten, ga je vergelijken op bepaalde punten. Je kijkt waarschijnlijk naar de hoogte van de dekking, maar ook naar de hoogte van het eigen risico en de premie. De premie is in zekere zin belangrijk, omdat het wel betaalbaar moet zijn. Premie is eigenlijk het bedrag dat jij elke maand aan een verzekering betaalt, waardoor je gebruik mag maken van de verzekering. Ongeveer zoals het huren van een huis: je betaalt huur voor het huis, die huur heeft een bepaalde hoogte en door het betalen krijg jij het recht om in het huis te wonen.

Hoogte premie

De hoogte van de premie wordt bepaald door verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar je leeftijd en woonplaats, maar ook naar het eigen risico wat je kiest. Hoe hoger het bedrag is waarvoor je verzekerd bent, hoe duurder de premie. Als je hierbij daarentegen een hoog eigen risico neemt, wordt de premie weer lager. Zo is elke premie anders voor iedereen, je kan niet één lijn trekken in de hoogte. Wel kun je bij het doen van vergelijkingen zien, dat de meeste premies verschillen tussen 2 en 10 euro per maand. Het is eigenlijk niet zo dat je rekening hoeft te houden met 50 euro per maand, dit komt niet voor.

Verschillen

Niet alleen verschilt de hoogte van je premie doordat iedereen een andere leeftijd, woonplaats etcetera heeft. Het verschil is ook nog anders bij elke verzekeraar. Als je bij de ene verzekeraar iets kiest, hoeft dat niet te betekenen dat het bij de andere verzekeraar precies hetzelfde bedrag wordt. Wil jij meer weten over aansprakelijkheidsverzekeringen bezoek dan ook onze website.

een rekenmachine en grafiek