Home / De Aansprakelijkheidsverzekering oftewel AVP / Dekking van de aansprakelijkheidsverzekering

Dekking van de aansprakelijkheidsverzekering

Voordat je een aansprakelijkheidsverzekering gaat kiezen, is het verstandig om een vergelijking te maken. Verschillende verzekeringen zijn er niet voor niks: ze verschillen in wat ze aanbieden. De ene verzekering heeft een lagere premie dan de andere, maar daarbij vaak ook een hoger risico of lager maximum dekkingsbedrag.

Wie vallen onder de verzekering

Bij een gezinsverzekering vallen er veel mensen onder deze verzekering. De verzekeringnemer is natuurlijk verzekerd, maar ook diens (geregistreerd of getrouwd) partner. De kinderen die minderjarig en meerjarig zijn en nog in huis wonen zijn verzekerd, maar ook de uitwonende kinderen (mits ze nog niet getrouwd zijn) vallen onder de verzekering. Als er nog andere mensen in huis wonen, zijn die ook verzekerd. Denk hierbij aan grootouders en broers en zussen van de verzekeringnemer. Logés en huispersoneel zijn ook altijd verzekerd door deze aansprakelijkheidsverzekering. Als laatst is ook schade veroorzaakt door het huisdier gedekt door de gezinsaansprakelijkheidsverzekering.

Dekking

Bij veel situaties waarbij schade ontstaan is door logés of huispersoneel, wordt goed gekeken of de schade ook verband heeft met de reden dat diegene in het huis was. Als de oppas bijvoorbeeld in haar eigen huis oppast en er gebeurt iets, dan is het vaak zo, dat de verzekering deze schade niet zal dekken. In dit geval is de oppas namelijk verantwoordelijk en valt het dus onder haar eigen verzekering.
De precieze dekking is dus niet met zekerheid te zeggen en hangt van de situatie af. Wat we wel kunnen zeggen, is dat het bedoeld is voor schade aan spullen van anderen of gezondheid van anderen die jij (per ongeluk) veroorzaakt hebt. Bij elke schadeclaim zal de verzekering ook kijken of het niet met opzet is aangebracht, dan wordt namelijk niet uitgekeerd.

Geen dekking

Wanneer er met opzet schade is toegebracht, wordt het niet gedekt door de verzekering. Ook wanneer een eigen gezinslid schade veroorzaakt, wordt dit meestal niet gedekt. Verwacht dus niet dat de verzekering de schade zal dekken wanneer je broertje je telefoon kapot heeft gegooid.De verzekeringen zijn tegenwoordig best vaag in hun dekking. Zo worden veel dingen toegewezen aan ‘risico-aanvaarding’, wat betekent dat het toch je eigen schuld is.

Vriendendienst

Een vriendendienst betekent dat je waarschijnlijk onbetaald hulp biedt. Volgens de wet ben je daarom ook niet aansprakelijk als er schade ontstaat. Degene die jou gevraagd heeft te helpen, loopt namelijk zelf het risico op schade door het werk door iemand anders te laten doen. Toch zijn er veel verzekeraars die tegenwoordig alsnog schade dekken, ondanks dat je juridisch gezien niet aansprakelijk bent voor de schade.

Sport- en spelclausule

Veel sporters kunnen deze uitbreiding toevoegen aan hun aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer ze schade veroorzaken bij iemand anders, tijdens het sporten, zijn ze aansprakelijk. Echter, ze waren ook bezig om hun sport te beoefenen. De schade kan vaak worden vergoedt wanneer:
- De veroorzakende sporter niet aansprakelijk is.
- Degene waarbij de schade is veroorzaakt geen mede-sporter is.
- De schade niet de schuld is van degene waarbij de schade is veroorzaakt
Het is dus erg gunstig dat deze verzekeringsuitbreiding bestaat. Zo kan er toch een bedrag uitgekeerd worden, ook al veroorzaakte niemand expres schade, terwijl ze wel risicovol bezig waren.

Geleende spullen

In sommige gevallen ontstaat er schade aan spullen die je geleend hebt van iemand. Dit is erg vervelend, want degene leende jou de spullen in goed vertrouwen. Toch is het ook heel vervelend als deze schade super duur blijkt te zijn. Hiervoor is de ‘opzichtclausule’ bedacht, wat ervoor zorgt dat geleende spullen ook gedekt worden. Dit is vaak wel een veel lager bedrag dan van je aansprakelijkheidsverzekering, maar het is meer dan niks.
Onder de opzichtclausule valt echter geen schade aan spullen die je bezit via huur, huurkoop, lease, erfpacht, pand- of vruchtgebruik en abonnementen.

kapotte telefoons